ქართული | English

შენობა
ზაქარია ფალიაშვილი
ნ. გაბუნია, ს. ნასიძე, ვ. აზარაშვილი, დ. თორაძე, პ. ხუჭუა
სარკეებიანი დარბაზი
წურწუმია რუსუდან
წურწუმია რუსუდან
დაიბადა : 12.05.1945
კატეგორია : მუსიკისმცოდნეები
 • ინფორმაცია

რუსუდან წურწუმია
(12.05.1945, ფოთი), მუსიკისმცოდნე-ისტორიკოსი.

განათლება:
დაამთავრა: 1964 თბ. "ნიჭიერთა ათწლედი", პედაგ. მ. აღლაძე (ფ-ნო), 1969 თსკ, პედაგ. ლ. დონაძე (მუს. ისტ.), 1982 თსკ ასპირანტ., პედაგ. გ. ორჯონიკიძე (მუს. ისტ.). ხელოვნებათმც. კანდიდატი. (1983. დისერტაციის თემა: "კომპოზიტორის ფოლკლორთან დამოკიდებულების პრობლემა ქართული ინსტრუმენტული მუსიკის მაგალითზე"). ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (2002. დისერტაც. თემა: "XXს. ქართული მუსიკის თვითმყოფადობისა და ღირებულებითი ორიენტაციის პრობლემა").
 
საქმიანობა:
1984-დან თსკ პედაგ. (ქართ. მუს. ისტ.; მსოფლ. მუს. ისტ.); სრული პროფ. (2007); ემერიტუსი. 1986-დან ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშ. ცენტრის დირექტორი. 2011-დან საქ. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტ.-ის ასოც. პროფესორი. თსკ შრ. კრ.-ების რედაქტორი. იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი (2009). თსკ ემერიტუსი (2011). 1998 აღადგინა ტრადიც. მრავალხმიანობის საერთაშ. კონფერენცია; კომპოზ. კავშ. წევრი.
 
ჯილდოები:
2017 - "ღვაწლმოსილი მეცნიერი", ფონდ "ქართული გალობის" ჯილდო, ქართული ეთნომუსიკოლოგიის განვითარებასა და ქართული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში პოპულარიზებისთვის გაწეული გამორჩეული ღვაწლისათვის;
2021 - "თამარ მეფის ორდენი", ქართული მრავალხმიანი მუსიკის კვლევაში, საზღვარგარეთ ქართული მრავალხმიანი მუსიკისა და საქართველოში მსოფლიო მრავალხმიანი მუსიკის პოპულარიზებაში შეტანილი განსაკუთრებული პირადი წვლილისათვის.
 
პუბლიკაციები:
წიგნები: «Андрей Баланчивадзе. Сб. статей и материалов», Тб., 1978; წგნ "ძველი ქართული მუსიკის ისტორის საკითხების შესწავლისათვის მუს. ლიტერატურის კურსში", თსკ, 1993; "XXს. 20-40-იანი წწ. ქართული მუსიკის ისტორიის ნარკვევები", თბ., 1998; "ეროვნული მუს. კულტურის გ. ორჯონიკიძისეული კონცეფცია." კრ. "გ. ორჯონიკიძე", თბ., 1999; „ქართული მუსიკის ისტორია უძველესი დროიდან XX  საუკუნემდე“, თსკ, 2020. სამეცნ. შრ., მათ შორის: "ქართული მუსიკის კლასიკოსთა ფოლკლორთან დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი", თსკ შრ. კრ., 1982; "ეროვნულ კომპოზიტორულ აზროვნებაში ფოლკლორულის ევოლუციის საკითხისათვის", თსკ შრ. კრ., 1985; "ქართული ხალხური სიმღერა დღეს - ცოცხალი პროცესი თუ სამუზეუმო ექსპონატი? (სოციოლოგიური ანალიზის ცდა)", თსკ შრ. კრ., 1997; "XXს. პირველი ნახევრის ქართული მუსიკის ეროვნულ ტრადიციასთან დამოკიდებულების შესახებ", თსკ შრ. კრ. 1998; "XXს. ქართული მუსიკის შინაარსის ღირებულებრივი ასპექტების შესახებ" თსკ შრ. კრ. 2001. «О художественно-содержательной структуре грузинской музыки», Ереван, Сб. Муз. 2001; "პოლიფონია, როგორც ქართული ტრადიციული მუსიკალური აზროვნების ძირითადი კატეგორია". ტრადიც. მრავალხმიანობის I საერთაშ. სიმპოზ. მოხსენებ. კრ., თბ., 2003; "XX ს. II ნახევრის ქართული მუსიკის ტრადიციასთან დამოკიდებულების შესახებ", თსკ შრ. კრ., 2004; "XXს. ქართული მუსიკა. თვითმყოფადობა და ღირებულებითი ორიენტაციები", თბ. 2005; "Georgian Choral Art Music". Internac. Choral Bulletin. (ICB) ISSN 0896-0968 Volumme XXV. №4-4th Quarter. 2006; "საქართველოში დაცული ცვილის ლილვაკების კოლექცია. ტრადიციული მრავალხმიანობის III საერთაშ. სიმპოზ. მოხსენებების კრ. თბ. 2008; "მრავალხმიანობის V საერთაშ. სიმპოზიუმი" ჟ. "მუსიკა" 2009 №2-3. "ქართული მრავალხმიანობა თანამედროვე სოციო-კულტურულ კონტექსტში" ტრადიციული მრავალხმიანობის IV საერთაშ. სიმპოზიუმ-ის მოხსენებების კრ. თბ. 2010. "შ. მშველიძის შემოქმედებითი მეთოდის ერთი თავისებურების შესახებ", კრ. "მუსიკოლოგ. ძიებ." 2010; "Georgian Multipart and National Identiti // Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Poliphony". New York. Nova Science Publisher, 2010; "ეროვნული და მუსიკალური იდენტობა: ურთიერთ მიმართების საკითხისათვის", კრ. "მუსიკოლოგ. ძიებ." თბ., 2012; "თანამედროვე ქართული საზოგადოება და მუსიკალური იდენტობა", თსკ ელ. ჟურნ., 2012; seria 8, Ars georgika, "Value Orientation of the 20-th century Georgian Music //Music und Kulturelle Identitat. Deltet Altenburg, Rainer Bayreuther (Hrsg.) Bericht uber den XIIII. Internationalen kongress der Geselschaft fur Musikforschung. Weimar. 2012, band 3. საგაზ., საჟურნ. წერილ., მათ შორის: "მუსიკა და პრესა", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1976 №5; "ფოლკლორული წყაროების გამოყენების დინამიკა ქართულ ინსტრუმენტულ მუსიკაში", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1980 №6; "ეროვნული მუსიკალური კულტურის თანამედროვე პრობლემები", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1990 №3; "ქართული მუსიკალური კულტურის თვითმყოფადობის საკითხისათვის", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1991 №3; "10 წლის იუბილე", ჟ. "მუსიკა", 2014 №1.
 
ლიტერატურა:
Какулиа, Л., Чкониа, С. «Композиторы и музыковеды Грузии», Тб.1985; "ჩვენ, საქართველოს ქალები", თბ., 2005; "ვინ ვინ არის საქართველოში", თბ., 2006.
 
წყარო:
"ქართული მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი", რ. ქუთათელაძე, მ. ჯაფარიძე, თბ., 2015.

უკან

 • ორშ
 • შამ
 • ოთხ
 • ხუთ
 • პარ
 • შაბ
 • კვი
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
> <
Designed by SPAR.GE | ©2024 All rights resaved