ქართული | English

შენობა
ზაქარია ფალიაშვილი
ნ. გაბუნია, ს. ნასიძე, ვ. აზარაშვილი, დ. თორაძე, პ. ხუჭუა
სარკეებიანი დარბაზი
ღვინჯილია გვანცა
ღვინჯილია გვანცა
დაიბადა : 19.06.1972
კატეგორია : მუსიკისმცოდნეები
 • ინფორმაცია

გვანცა ღვინჯილია
(19.06.1972, თბილისი), მუსიკისმცოდნე-ისტორიკოსი.
 
განათლება:
დაამთავრა: 1985 თბ. №3 მუს. სკ., პედაგ. ი. ცაგარეიშვილი (ფ-ნო), 1991 თბ. „ნი¬ჭიერთა ათწლედი" (საფ-ნო და თეორ. განყ.), 1996 თსკ, პედაგ. ლ. დოლიძე (მუს. ისტ.), ასპირანტ., პედაგ. ლ. გოგუა; ხელოვნებათმც. კანდიდატი PhD (2005. დისერტ. თემა „ეროვნული ცნობიერების საკითხისათვის კლასიკური პერიოდის ქართულ მუსიკაში (რომანტიზმთან მიმართებაში)".
 
საქმიანობა:
1994-2000 საქ. ტელერადიოს I არხის მუს. და გასართობი პროგრამების მთ. რედაქციის სცენარისტი და გადაცემების ავტორი. 1998-დან თბ. თეატრ. ინსტ. მოწვეული პედაგოგი. 1999-2005 თსკ საერთაშ. განყ. კოორდინატორი. 1999-დან თსკ პედაგ. (მსოფლ. მუს. ისტ., ქართ. მუს.ისტ.). ასოც. პროფ. (2013). აკად. დოქტ. (2005). 2004-2014 თბ. ოპ. თეატრის სალიტერატურო ნაწილის ხელმძღვ.; კომპოზიტორთა კავშირის წევრი.
 
პუბლიკციები:
„ბახის მაღალი მესა", ჟ. „თეატრ. და ცხოვრ." 1998 №6; „ახალი ქართ. პროფეს. მუსიკის რომანტიზმთან მიმართების კვლევის ტრადიციები ქართულ მუსიკისმცოდნეობაში", ჟ. „ხელოვნ." 1999 №3; „ქართუ¬ლი საკომპოზიტორო სკოლის გენეზისის საკითხისათვის", ჟ. „ცისკარი", 1999 №5; „ქართული ფოლკლორის ეროვნულ პოეზიასთან და საერო კლასიკურ საკომპოზიტორო სკოლასთან მიმართების საკითხისათვის", ჟ. „თეატრ. და ცხოვრ." 2001 №3; „ტრაგიზმის რომანტიკული კონცეფცია ქართ. მწერლობასა და ზ. ფალიაშვილის შემოქმედებაში", ჟ. „ცისკარი", 2001 №11-12; „ცისფერის" სემანტიკა ქართულ მხატვრულ შემოქმედებაში", ჟ. „მნათობი", 2001 №7-8; სამეცნ. შრ., მათ შორის: „რომანსის ჟანრის ისტ. როლი ახ. ქართ. საკომპოზ. სკოლის ჩამოყალიბებაში", თსკ შრ. კრ., 2001; „კლასიკური თეატრალური დრამატურგიის გამოვლენის თავისებურებანი ი. ს. ბახის პასიონებში", ჟ. „თეატრ. და ცხოვრ." 2002 №2; „ქართული კლასიკ. რომანსის, როგორც მუს. ჟანრისა და სტილური პლასტის თავისებურებანი", ჟ. „მნათობი", 2002, №3-4; „ბახის პასიონების "იოანესა და მათეს ვნებების" შედარებითი ანალიზი", ჟ. „რელიგია", 2002, №1-2-3; «Сравнительный анализ «Страстей по Иоанну и Матфею Баха». ჟ. Кавказский реферативный журнал» 2003 №1; „ანტონინ დვორჟაკის ამერიკული პერიოდის შემოქმედება", თსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის მე-8 ყოველწლ. საერთაშ. კონფერენც. სამეცნ. კრ., ტ. 5, 2008; „ედგარ ალან პოს პოეზია და სერგეი რახმანინოვის „ზარები", ქუთ. აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნ. შრ. კრ., 2006; „ქრისტიანული ციფრული სიმბოლიკა ი. ს. ბახის მესაში h moll", ჟ. „რელიგია", 2009 №2; „ტრადიციისა და ნოვაციის პრობლემა ი. ს. ბახის მესაში h moll", თბ. შ. რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტის „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი", 2009 №2(39); „მრწამსის კანონიკური ტექსტის სემანტიკის საკითხისათვის ბახის მესაში h moll" ჟ. „რელიგია", 2009 №3; „ზაქარია ფალიაშვილის „აბესალომ და ეთერის" კვლევის ახალი რაკურსები თანამედროვე ქართულ მუსიკისმცოდნეობაში", ჟ. „თეატრ. და ცხოვრ.", 2010; „პეტრე ჩაიკოვსკის მოღვაწეობის ამერიკული პერიოდის თავისებურებები", აწსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის V საერთაშორისო კონფერენც. სამეცნ. კრ. ამერიკისმცოდნეობაში, კრ. 2010; „ჟანრული ინვარიანტის თავისებურებები იგორ სტრავინსკის ნაწარმოებში "Requiem Canticles", აწსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის VI საერთაშორ. კონფერენც. ამერიკისმცოდნეობაში, კრ. 2012; „შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ესთეტიკურ-ფილოსოფიური და საეკლესიო მუსიკის ძირითადი ტენდენციები", თბ. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი 2013 №1(54); „იგორ სტრავინსკის „ფსალმუნთა სიმფონიის" თავისებურებები", თბ. შ. რუსთაველის სახ. თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2014 №2(59); „ალექსანდრე სკრიაბინის „პრომეთეს" მისტიკური არსი და ფერით-ტონალური წარმოდგენები", აწსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის VII საერთაშ. კონფერენც. ამერიკისმცოდნეობაში, 2014; „ალექსანდრე სკრიაბინის მისტერიის იდეა ელენა ბლავაცკაიას „საიდუმლო დოქტრინის" შუქზე", საქ. შ. რუსთაველის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2015 №3(64); „ქორეოგრაფიული სპექტაკლი „სუტრა"-კულტურათა და ეპოქალური დიალოგის შუქზე", საქ. შ. რუსთაველის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ., XX საუკუნის ხელოვნება, VI, ტრადიცია და ნოვატორობა, 2015; „სერგეი რახმანინოვის „სიმფონიური ცეკვების" მხატვრულ-სახეობრივი და სტილური თავისებურებები", საქ. შ. რუსთაველის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2016 №2(67); „ესქატოლოგიური იდეის მხატვრულ-შინაარსობრივი და სემანტიკური ინტერპრეტაციის ინვარიანტები" (სერგეი რახმანინოვის „სიმფონიური ცეკვები" და მიხეილ ბულგაკოვის „ოსტატი და მარგარიტა")", საქ. შ. რუსთაველის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2016 №4(69); „ოთარ თაქთაქიშვილის „მინდიას" მესამე დადგმა - ქართულ-გერმანული ტანდემი",საქ. შ. რუსთაველის თეატრ. და კინოს სახელმწ. უნივერსიტეტ., XX საუკუნის ხელოვნება, კულტურათა დიალოგი XX საუკუნის ქართ. ხელოვნებაში, VII, 2017; „ჩინური ფერწერის ალუზიები ქორეოგრაფიულ სპექტაკლში „სუტრა", საქ. უნივერსიტეტის VIII ყოველწლ. სამეცნ. კონფერენც. ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 2017 და სხვ.
 
წყარო:
„ქართული მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი“, რ. ქუთათელაძე, მ. ჯაფარიძე, თბ., 2015.

უკან

2024 ივლისი
 • ორშ
 • შამ
 • ოთხ
 • ხუთ
 • პარ
 • შაბ
 • კვი
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
> <
Designed by SPAR.GE | ©2024 All rights resaved