ქართული | English

შენობა
ზაქარია ფალიაშვილი
ნ. გაბუნია, ს. ნასიძე, ვ. აზარაშვილი, დ. თორაძე, პ. ხუჭუა
სარკეებიანი დარბაზი
კირაკოსოვა მარია
კირაკოსოვა მარია
დაიბადა : 21.06.1941
კატეგორია : მუსიკისმცოდნეები
 • ინფორმაცია

მარია კირაკოსოვა
(21.06.1941, მოსკოვი), მუსიკისმცოდნე-ისტორიკოსი.
 
განათლება:
დაამთავრა: 1958 თბ. №10 მუს. სკ. საფ-ნო განყ., 1960 თბ. IV მუს. სასწ., პედაგ. ქრ. არაქელოვი (თეორ. განყ.), 1965 თსკ, პედაგ. ე. ძიძაძე (მუს. ისტ.). 1969 ასპირანტურა, ხელმძღვ. თ. გელაძე; ხელოვნებათმც. კანდიდ. (1978. დისერტ. თემა: («Камерный вокалный цикл в творчестве М. П. Мусоргского и его традиции»).
 
საქმიანობა:
1965-67 ქუთ. მუს. სასწ. პედაგ. (თეორ. საგნ.), რუსთავის მუს. სასწ. პედაგ. (თეორ.). 1967-88 თბ. ი. გოგებაშვილის სახ. პედაგ. ინსტ. პედაგ. (თეორ. საგნ.), 1980-2001 თსკ ესთეტიკისა და ხელოვნებათმც. კათ. მეცნ. მუშაკი, 2001-06 თსკ მუს. ისტ. კათ. პედაგ. (მუს. ისტ.). კომპოზ. კავშ. წევრი.
 
პუბლიკაციები:
სამეცნ. შრ., მათ შორის: «К вопросу автоповторности в музыкальном творчестве», თსკ შრ. კრ., 1984; "კამერული ვოკალური ჟანრების შემოქმედებითი პროცესის ინვარიანტების ტიპოლოგიის საკითხისათვის", თსკ შრ. კრ., 1990; "პროკოფიევის მუსიკალური თეატრი საქართველოში", თსკ შრ. კრ., 1993-94; "საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პერიოდის მუსიკალური კრიტიკის ზოგიერთი საკითხი (გაზ. «Борьба»-ს მაგალითზე)", თსკ შრ. კრ., 2001; საგაზ., საჟურნ. წერილ., მათ შორის: "შოსტაკოვიჩის ვოკალური ციკლი", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1972 №8. "კამერული ვოკალური ციკლი სვირიდოვის შემოქმედებაში", ჟ. "საბჭ. ხელ." 1973 №8; «Рахманинов и поэзия». Научные труды МГК им. П.И.Чайковского. Сб.7. М., 1965; «Мусоргский и Достоевский». Ж. «Музыкальная академия». М.,1999 №2; «Мусоргский на страницах «Летописи моей музыкальной жизни». Научные труды МГК им. П.И.Чайковского. Сб. «Николай Андреевич Римский-Корсаков». М., 2000; «Рахманинов и Грузия». Сб. научных статей «Эпоха Сергея Рахманинова».Тамбов-Ивановка. Изд. ТГТУ. 2003; «Рахманинов и Мариэтта Шагинян». Там же; «О первой постановке оперы «Алеко» в Тбилиси». Сб. научных статей «Творчество Рахманинова в контексте мировой музыкальной культуры». Тамбов - Ивановка. 2003; «Опера «Алеко» в разное время на грузинских сценах». Сб. «Рахманинов - национальная память России». Тамбов - 2008; Александр Черепнин и музыкальный Тифлис эпохи Независимой республики Грузия. Ж. «Музыкальная академия». М., 2004 №4; «Леон Янишевский у истоков музыкальной критики в Грузии» (на польском языке). Сб. научных статей. Варшава, 2004; «Чайковский и поэзия». Ассамблея «Памяти П.И.Чайковского». Сб. научных трудов. Харьковский университет искусств. им.И.П.Котляревского. Харьков, 2004; «Глинка и Кукольник». В кн. «О Глинке». Сб. статей. Гос. центральный музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки. «Дека ВС». М., 2005; «О публицистическом наследии Д.Д.Шостаковича». Сб. статей «Шостакович в контексте мирового художественного процесса». Астрахань, 2007; «Еще раз о художественных связях «Мусоргский-Достоевский-Шостакович». Сб. статей «Шостаковичу посвящается». Издательский Дом композиторов. М., 2007; «Тифлисские встречи А.Н.Островского. - В сб.: «А.Н.Островский: русская и национальные литературы». Ереван, 2013; «И.С.Тургенев и Полина Виардо». В сб. «И.С.Тургенев: русская и национальные литературы». Ереван, 2013; «Музыкальные сатиры» М.Е.Салтыкова -Щедрина». В сб.: «М.Е.Салтыков-Щедрин: русская и национальные литературы». Ереван, 2014.
 
წყარო:
„ქართული მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი“,  რ. ქუთათელაძე, მ. ჯაფარიძე, თბ., 2015.

უკან

 • ორშ
 • შამ
 • ოთხ
 • ხუთ
 • პარ
 • შაბ
 • კვი
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
> <
Designed by SPAR.GE | ©2024 All rights resaved